Самостоятелна изложба на художника Станислав Лазаров

◊ ИЗЛОЖБАТА

До края на месец май в галерия „Богориди“ всички почитатели на модерната маслена живопис могат да разгледат една изложба със симптоматично заглавие – „Спокойно напрежение“ на младия художник Станислав Лазаров. Младостта му обаче е подвеждаща, тъй като освен в няколко колективни вернисажа от 2009-2014 г., настоящата изложба е третото му самостоятелно представяне през последните три години.

Първата му изложба, наречена „Между небето и земята“ е и първата изложба на български художник в посолството на Р. България в Р. Молдова в гр. Кишинев. Акцентът в нея е поставен върху опитите на човека да обуздае пространствата, разположен в пулсиращата зона между профанното, земно-тленното и копнежните обещания на небето с утехите на рая. Ситуиран между множеството на себепредставянията, между хоризонталите и вертикалите на своята земна ос, невидимият, но съществуващ обитател на Лазаровия художествен свят усилено мечтае за собственото си възкресение. Припомня си го във втората изложба на автора „Между сто лета“, открита през януари 2014 г. в Iva Gallery в Шумен. Там и тогава художествения свят се завърта около идеята за преходността на сезоните, за вечния кръговрат, в който сме заключеници, но и спасители на самите себе си. Картините на Лазаров внушават идеята за вечната диалектика на живота, който не търпи застоя, защото всичко е преход, преминаване, плуване между нестабилни брегове и несигурни „Плаващи пясъци“. В този динамичен свят, доминиращото чувство е амбивалентно – на напрегнато спокойствие, на спокойно напрежение…

Третата самостоятелна изложба на художника изразява собствената му натура на пътуващ човек, със сетива отворени за промяната, за изменчивостта на живота, който не ни позволява два пъти да нагазим в една и съща река. Художественият свят на Лазаров е не просто създаден, а сътворен, съучастнически приобщаващ и същевременно непредсказуем, изтъкан от преработени, одухотворени, лишени от познатата същност клишета. Лодките престават да бъдат себе си от мига, в който кажеш заветното „да“ на любимата жена от лодката, която те носи към острова на вашата споделеност. Тогава и завинаги лодката се превръща в голяма и топла метафора на собствената съдба. Къщите са приказни и пълни с носталгия по рустикалните времена на тиха религиозност, на патриархални ценности и неписани морални норми. Те са мечтата по убежище и палимпсест, съхранил тъгите ни на балкански хора с винаги готови за път куфари. Цветята, градините, флоралните композиции свалят късче от Едем на земята, за да ни обещаят и пожелаят блаженството на бъдещето въпреки смъртта. Основните средства, с които си служи автора, са колажът, едрите намазки и някои класически маслени техники. Отвъд първия план, отвъд елементарно-зримото в кардиограмите на урбанистичните пространства, се простира един свят, сътворен от и за колизии, фронтали сблъсъци и уютни вечери пред меката светлина на догарящата свещ. Въпреки „Облачният етюд“, въпреки „Свечеряването“, в този свят на „Спокойно напрежение“ ги има и „Заливът на обещанията“, и „Магията на пролетта“, и „Цветните спомени, и „Тишината“, сред които да осмислиш и да събереш парчетата от себе си. Залутани между „Деня и нощта“ в „Лабиринтите на Психея“ ни е нужно „Копнението“ по вълшебство. Да изречем магичните слова „Абра-кадабра“ и да се превърнем в деца – контрапункт на блудкавото спокойствие, конформистката уседналост и самодоволното примиренчество. В модерната живопис на Лазаров се оглежда човекът от днес – този, който няма да спре да задава въпроси, дори когато вярва, че е намерил всички отговори.

И понеже „Апокалипсисът идва винаги в пет“ добре е да го дочакаме в обич и в мълчание, извън които се простира „Многоточието“ на нашите илюзии, по-силни от смъртта и по-кратки от живота ни, защото цялата ни надежда винаги ще бъде отвъд, на по-добрия бряг, до който достигат само смелите!

Автор: Марина Владева

16.05.2014 – 16:01

Източник: https://kulturni-novini.info/