Изложба „Между сто лета” открива в Шумен Станислав Лазаров

„Между сто лета” е озаглавена изложбата в шуменската „Ива галери” на художника Станислав Лазаров, която се открива на 9 януари, от 18 ч. Авторът включва в експозицията живопис от последните няколко години, които е прекарал в родния си град Септември, във Велико Търново, Шумен, Бургас и Молдова. Живописта на автора се характеризира с интензивен цветови колорит и оригинален поглед към пейзажния жанр. Заглавието на експозицията тематично акцентира времето и промяната в творческия субект и в публиката. За лятото, рисуването и споделянето Антоний Димов разговаря със Станислав Лазаров.

Източник: https://bnr.bg/